Тилдер боюнча олимпиада

2018-жылдын 13-апрелинде МРДТЛТ борбору тарабынан окутулган тилдербоюнча КМЮАнын факультеттеринин арасындагы 6-жолку олимпиада өткөрүлдү.Олимпиада орус, англис тилдери 6-жолу, ал эмиараб жана кытай тилдери 2-жолу, француз, немис тилдери боюнча 1-жолу өткөрүлдү. Олимпиаданын негизги максаты студенттердин тилдерди үйрөнүү, аларды колдонуу жөндөмдүүлүктөрүн арттырып, окутуучулар менен студенттердин ортосундагы ишмердүүлүктү бекемдөө. Катышуучулар эки этаптан турган тапшырмаларды аткарышты. Биринчи этапта грамматика боюнча тесттерди тапшырып, экинчи этапта оозеки сүйлөө жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүштү. Олимпиада обьективдүү жанакалыстардын туура баалоосу менен өткөрүлүп,ар бир катышкан студенттин аты жөнү шифрленип, көмүскөдө сакталды. Олимпиаданын жыйынтыгы боюнча академия тарабынан 1-, 2-, 3-орундарга дипломдор тапшырылды. Жыйынтыгында ар бир тилде төмөнкүдөй көрсөткүчтөр болду.

Орус тили боюнча:

 1. Акматалиева Жанайым – Сот-прокурордук факультети.
 2. Алядинова Алина – Укук жана ишкердик факультети.
 3. Алмуратова Акылай – Башкаруу жана укук факультети.

Кытай тили боюнча:

 1. Хасанбаева Дильноза - Эл аралык укук факультети.
 2. Санатбаева Айжан- Эл аралык укук факультети.
 3. Алмазов Айдар - Эл аралык укук факультети.

Англис тили боюнча:

 1. Мелисова Айсалкын -  Эл аралык укук факультети.
 2. Асанова Айдана  – Юридикалык колледж .
 3. Абдимаметова Айдана – Сот-прокурордук факультети.

Немис тили боюнча:

 • Тынаева Айзада - Сот-прокурордук факультети.
 • Малайбеков Талант – Тергөө-криминалистикалык факультети.
 • Темирбекова Чачыкей – Тергөө-криминалистикалык факультети.
 • Бокинов Эрлан – Тергөө-криминалистикалык факультети.

Француз тили боюнча:

 1. Эсенказиева Асылкан - Сот-прокурордук факультети.
 2. Жумашева Айдай - Укук жана ишкердик факультети.
 3. Адамгазы Тимур – Сот-прокурордук факультети.

Араб тили боюнча:

Баштапкы топ:

 1. Абдилдабек у Данил - Эл аралык укук факультети.
 2. Мухлисова Айше Эл аралык укук факультети.
 3. Бакирова Айдана – Эл аралык укук факультети.

Улантуучу топ:

 1. Умаралиев Мавлан - Эл аралык укук факультети.
 2. Насиридинов Мурат – Эл аралык укук факультети.
 3. Абубакиров Алаудин – Эл аралык укук факультети.