Мектеп бүтүрүүчүлөрүн кесипке багыттоо иш-чарасы

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча
улуттук комиссиясы аймактын мыкты мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесипти туура тандоосуна
түрткү берүү максатында окуу жайларга экскурсия кылуу иш-чараларын өткөрүп
жаткандыктан, 2018-жылдын 27-июнунда Кочкор районунун Шамшы айлынын
мектебинин мыкты бүтүрүүчүлөрүн Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясына
жетектеп келишти. Алар окуу жай менен жакындан таанышышты. Абитуриенттерге
КМЮАнын сот-прокурордук факультетинин деканы Р.Т. Ибраимов, Тилдер борборунун
башчысы Г.Б. Мырзажанова, Илимий китепкананын башчысы Медетбекова Нуржамал
жана академиянын алдынкы студенттери менен пикир алышып, аларга кесип тандоодо
багыттарды беришти. Абитуриенттер КМЮА боюнча суроолоруна толук жоопторду ала
алышты. Бүтүрүүчүлөр окуу жай боюнча алган жакшы таасирлерин билдиришип
ыраазычылыгын айтышты.