Мамлекеттик тил боюнча олимпиада

Мамлекеттик тил боюнча олимпиада
2019–жылдын 19-апрелинде КРнын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университети тарабынан уюштурулган жогорку окуу жайлардын студенттеринин ортосунда Мамлекеттик тил боюнча олимпиада болуп өттү. Олимпиаданын максаты “КРнын мамлекеттик тили жөнүндөгү” мыйзамына ылайык окуу процессин социалдаштыруу жана мамлекеттик тилдин коммуникативдик кызматын күчөтүү. Студенттердин тапкычтык, жаратмандык ишмердүүлүк сыяктуу сапаттарын ачуу, жана илимий көз карашын, көркөм эстетикалык шыгын өнүктүрүү . Студенттердин мамлекеттик тилди окууда алган билимин практикада колдоно билүүгө өбөлгө түзүү. 
Студенттер олимпиадада долбоор коргоо, дил баян жазуу жана көркөм окуу боюнча ат салышып, иш-чара мыкты деңгээлде, кызыктуу өттү. 
КМЮАнын Эл аралык укук факультетинин 1-курсунун студенттери Бекназаров Жакшылык долбоор коргоо боюнча 2-орунга, ал эми дил баян жазуу жана көркөм окуу боюнча Айтматова Акимай 2-орунга ээ болушту.
Биздин студенттерди ийгиликтери менен куттуктайбыз!