Лента событий

 • Актуальные вопросы подготовки и повышения квалификации управленческих кадров

  15 апреля в Кыргызской государственной юридической академии состоялся круглый стол на тему: «Актуальные вопросы подготовки и повышения квалификации управленческих кадров» с участием представителей гражданского общества, государственных органов, академического сообщества и бизнеса.
 • Студенты и преподаватели ФУП постели мемориальный комплекс «Ата-Бейит»

  7 апреля студенты и профессорско-преподавательский состав Факультета Управления и права КГЮА посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит», где похоронены жертвы репрессий 1937- 1938 годов прошлого века и павшие во время народной революции 7 апреля 2010 года.
 • Студенты Юридического Колледжа ознакомились с работой Жогорку Кенеша

  31 марта лучшие студенты-активисты Юридического Колледжа во главе с директором Алмазом Кыдыралиевым ознакомились с работой Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
 • Встреча с представителем Государственной кадровой службы КР

  31 марта факультет Управления и права провел встречу студентов 2, 3, 4 курсов, специальности «Государственное и муниципальное управление» с главным специалистом отдела обучения и внешних связей Государственной кадровой службы Кыргызской Республики Исраиловым М.Т.
 • Тарых жылы 2016

  2016 –жыл Кыргыз Республиасынын президентинин жарлыгы боюнча «Маданият жана тарых» жылы деп жарыяланганына байланыштуу 26 –мартта КМЮАнын Юридикалык колледжинде Мамлекеттик тилдин ага окутуучулары Чыйбылова Ж.Т., Абдылдаева Д.К. тарабынан «Улуттун маданиятын, салтын,тилин, дилин сактайлы!» деген темада 1- курстун группалар арасында конкурс өткөрүлүп,анда кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү, кийген кийимдеринин тарыхы, боз үйү анын чечмелениши ,улуттук суусундуктарынын дарылык касиеттери,зергер буюмдары, музыкалык аспаптары жана ыр –бийлери ырдалып, келечек муундарга улуттун маданиятын, баалуулуктарын сактоо жана өнүктүрүү максатында маданий иш –чара өткөрүлдү.
 • Брейн-ринг по налоговому законодательству

  23 марта 2016 года в рамках деятельности экономического клуба «Academicus» на факультете Управления и права состоялся брейн-ринг по налоговому законодательству, среди студентов 3 и 4 курсов специальности: «Налоги и налогообложение».
 • В КГЮА состоялась встреча студентов с представителем Налоговой службы

  17 марта факультет Управления и права в рамках экономического клуба «Academicus» провели встречу студентов 2, 3, 4 курсов, специальности «Налоги и налогообложение» с советником Государственной Налоговой Службы I ранга Рыскуловым М.Б.
 • Гостевая лекция Кристиана Леруа - адвоката из Франции

  Преподаватели и студенты первых и четвертых курсов КГЮА приняли участие в гостевой лекции Кристиана Леруа - адвоката из Франции.
 • Биз - Манас атанын урпактарыбыз

  16-фералда КМЮАнын юридикалык колледжинин окутуучулары Ч.Т. Алапаева жана Н.К. Токонова Манастаануу сабагынын лекциясына “Айкөл Манас- тарыхый инсан” деген монографиясын чыгарган, “Манас” эпосун изилдөөдө өз салымын кошуп келген мекенчил инсан Токтогазиев Темирбек Шүкүрбековичти жана манасчылык өнөрдү аркалап, туу тутуп, кыргыз элине эле эмес дүйнөнүн төгөрөгүнө манасты даңазалаган белгилүү манасчы Дөөлөт Садыковду конокко чакырышты.
 • В Юридическом колледже отметили 27-ую годовщину вывода советских войск из Афганистана

  15 февраля 2016 г. в Юридическом колледже КГЮА было проведено мероприятие, посвященное 27-летию вывода советских войск из Афганистана.