Биз - Манас атанын урпактарыбыз

16-фералда КМЮАнын юридикалык колледжинин окутуучулары Ч.Т. Алапаева жана Н.К. Токонова   Манастаануу  сабагынын лекциясына “Айкөл Манас- тарыхый инсан” деген монографиясын чыгарган, “Манас” эпосун изилдөөдө өз салымын кошуп келген мекенчил инсан Токтогазиев Темирбек Шүкүрбековичти жана манасчылык өнөрдү аркалап, туу тутуп, кыргыз элине эле эмес дүйнөнүн төгөрөгүнө манасты даңазалаган белгилүү манасчы Дөөлөт Садыковду конокко чакырышты. Темирбек Токтогазиев “Манас жаңырыгы” телерадио компаниясынын башкы директору катары өзү алып барган “Башканы коюп Манасты айт!” программасы элдин сүйүктүү көрсөтүүсүнө айланган. Бүгүн да студенттерге  ”Манас тарыхый инсан экендигин айгинелеген  кытай тарыхчысы, манастаанучу илимпоз  Жаң Юнхайдын макаласынан далил келтирип, “Чоң Казатка” баргандагы жол линиясы тартылган картаны көрсөтүп бир топ кызыктуу окуларды айтып берди.Манас жомоктун каарманы эмес, тарыхта орду бар реалдуу инсан экендигин далилдеш  үчүн кытай жергесине бир далай барып, өз көзү менен тарыхый жерлерди  кыдырып,  тарыхый мурастарды чогултуп жүргөндүгү, тарыхый маалыматтары тууралуу айткандары студенттерди кайдыгер калтырган жок.

 Ал эми  таланттуу манасчы Дөөлөт Садыков кантип манасчылык өнөрдү аркалап, ушул сыйкырдуу дүйнө бүт жашоосунун негизин түзүп калганы жөнүндө айтып берди. Студенттердин суроосу  боюнча “Көкөтөйдүн ашынан “ үзүндү айтып жатканда аудитория жымжырт болуп угуп, манасчы менен кошо керемет окуяларга күбө болгондой кызыгуу менен угушту. Манасчылык өнөр кыргыз сыймыктана, сыйына  турган касиеттүү өнөр  экендигине  дагы бир жолу ишендик. Демек, жаштарды тарбиялоодо биздин бабаларыбыз калтырып кеткен нарк-насибибиздин, Манас ата баш болгон  баатырлардын эмгегинин, өмүр жолунун, осуятынын мааниси зор экендиги талашсыз.