Тарых жылы 2016

2016 –жыл  Кыргыз Республиасынын президентинин жарлыгы боюнча  «Маданият жана тарых»  жылы деп жарыяланганына байланыштуу 26 –мартта КМЮАнын Юридикалык колледжинде Мамлекеттик тилдин ага окутуучулары Чыйбылова Ж.Т., Абдылдаева Д.К. тарабынан «Улуттун маданиятын, салтын,тилин, дилин сактайлы!»  деген темада 1- курстун группалар арасында конкурс өткөрүлүп,анда кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү, кийген кийимдеринин тарыхы, боз үйү анын чечмелениши ,улуттук суусундуктарынын дарылык касиеттери,зергер буюмдары, музыкалык аспаптары жана ыр –бийлери ырдалып, келечек муундарга улуттун маданиятын, баалуулуктарын сактоо жана өнүктүрүү максатында   маданий иш –чара өткөрүлдү.

Ар бир группа берилген тапшырмалар боюнча даярданышып кыргыз элинин  баш кийимдеринин элечек, калпак, шөкүлө ж.б. тарыхы, кол өнөрчүлүгү боюнча, боз үйдүн ичиндеги ата-бабадан келе жаткан маданияты,тарыхы, жакшылыкта жамандыкта колдонушу,улуттук суусундуктары кымыз, бозо ж.б алардын дарылык касиети, кыргыз кыздарынын беш орүм чачы ж.б. слайд жана кийимдерин кийип аны коргоо аркылуу студенттердин өзүнүн   мекенине болгон  мекенчил сезимдерин   ойготууга  көмөк көрсөтө алдык.