Жороева Айжан Каныбековна

Institutions
Faculties
Departments