Бекболотов Акынбек Улашбекович

Мамлекеттик тил борборунун окуутучу


✉ a.bekbolotov@ksla.kg

Илимий-педагогикалык стажы

 

5 жыл

Билими

2008-2013-жж. Ж.Баласагын атындагы КУУ, адистиги- филолог, окутуучу;

Квалификацияны жогорулатуу

Педагогикалык чеберчилик мектеби. КМЮАнын жаш окутуучуларын окутуу усулдары боюнча метод семинар. 2016-жыл декабрь.

«Тил дисциплиналарын окутууда компетенттүүлүккө багытталган техналогияларды колдонуу» (36 саат)  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. 20-26. 04. 17

Илимий эмгектери

 

Багыш Сазанов “Сейтек” түзүүчү. 2017-жыл.

Мамбет Чокморов “Манас” түзүүчү, 2017-жыл.

«Эл адабияты» сериясы “Шырдакбек” түзүүчү, 2016-жыл.

«Саякбай» энциклопедиясы, түзүүчү. 2016-жыл.

Тоолуу Алтай (Хакасия, Туба, Алтай) Республикасына болгон илимий экспедициясынан жыйналган материалдар жыйнагы. Автор, 2017-жыл.

Сыйлыктары

14.03.2018-ж. “Манасчы Багыш Сазановдун варианты боюнча китептерге түзүүчүлүк кылгандыгы үчүн, жарык көргөн “Манас”, “Семетей”, “Сейтек” китептеринин бет ачар аземин өткөрүүгө катышкандыгы үчүн Жумгал рай. караштуу Куйручук айыл өкмөтүнүн ардак Грамотасы.

2017-жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Тил комиссиясынын Ардак Грамотасы.