Шапетова Багдагуль Темирбековн

Старший преподаватель Юридического колледжа


 

Научно-педагогический стаж

 

28 лет

Образование

1992г. Кыргызский государственный университет. Факультет кыргызской филологии и журналистики;

 

Повышение квалификации

Кыргызский Государственный Юридический Университет (КГЮА) Инновационно-Правовой Центр »Мастерская права» 7-10. 09.2020 г.;

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети «Инновационные технологии для обучения»;

«Инновациялык билим берүү технологиялары шарттарында педогогдун ишмердүүлүгүнүн кесиптик-педогогикалык аспектери» Күбөлүк №0466. 27.01-08.02. 2020-ж.;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз Мамлекеттик ЮридикалыкАкадемиясы Педогогикалык Чеберчилик Мектеби »Жогорку мектептин окутуучусу»1-2-цикл.

 

Научные труды

“Ч.Айтматовдун чыгармаларын окутуунун өзгөчөлүктөрү” БГУ ”Вестник” №1 2019-ж.;

”Классик акын Мидин Алыбаевдин поэзиясынын эстетикалык маңызы”БГУ “Вестник”№2 2018ж.

 

Награды

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги “Кыргыз Респуликасынын билим берүү отличниги төш белгиси менен сыйланат”;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясынын Ардак Грамотасы “Кызматтык милдеттерин ак-ниеттүүлук менен аткаргандыгы жана ишиндеги жетишкен ийгиликтери үчүн сыйланат”;

Кыргыз Респуликасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын Ардак Грамотасы” Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн сыйланат.