Алапаева Чолпон Тулкубаевна

Старший преподаватель Юридического колледжа


 

Научно-педагогический стаж

 

30 лет

Образование

Высшее образование

Повышение квалификации

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясы Педагогикалык чеберчилик мектеби. 1-2-цикл.;

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекттик Университети М.Р.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды даярдоо институт “Инновациялык билим берүү технологиялары шарттарында педагогдун ишмердүүлүгүнүн кесиптик – педагогикалык аспекттери”;

Кыргызский Государственный Юридический Университет (КГЮА) Инновационно – правовой центр “ Мастерская права” “Инновационные технологии для обучения”;

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту “Тил дисциплиналарын окутууда компетенттүүлүккө багытталган технологияларды колдонуу”.

Научные труды

“Кыргыз тилинин толук жана толук эмес омонимдерин изилдөө””Вестник” КМЮА.04.05.2018. (№2).;

Омонимдерге  мүнөздүү белгилер”. “Вестник”, КМЮА. 28.12. 2016.;

“Кыргыз тилинин омонимдеринин өзгөчөлүктөрү”.” Вестник”, КМЮА. 2016, (№1).;

“Кыргыз тилинин омонимдеринин маанилери” Вестник, БГУ, №3.2014.;

“Кыргыз тилиндеги омонимдердин лексикалык маанилери”. Вестник,БГУ,№3.2014.

Награды

“Мыкты усулдук 2014” республикалык сынагында 2-орун ээлегендиги үчүн Диплом.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн Ардак Грамота.

Көп жылдык үзүрлүү эмгеги,билим берүү тармагына кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак Грамотасы.