Абдылдаева Дилбар Капаровна

Старший преподаватель Юридического колледжа


Научно-педагогический стаж 29 лет
Образование Высшее
Повышение квалификации

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Караштуу Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясы.Педагогикалык Чеберчилик Мектеби (ШПМ) 1-2цикл. Сертификат № KS 190005486;Сертификат № KS190005216.

Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим министрлиги И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети М.Р.Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту Күбөлүк № 0453 2020-ж 27-январдан 08-февралга чейинки 72 саат көлөмүндөгү квалификацияны жогорулатуу курсунун «Инновациялык билим берүү технологиялары шарттарында педогогдун ишмердүүлүгүн кесиптик-педагогикалык аспекттери» программасын өздөштүргөндүгү үчүн

КМЮУ(КМЮА) Инновационно-правовой центр «Мастерская права» в тренинге «Инновационные технологии для обучения» в количестве 12 часов

Научные труды

КМЮА «Вестник» 2017«Жаш муундардын руханий байлыгын чыгармалар аркылуу байытуу»

КМЮА«Вестник»2018ж «Мамлекеттик тилди окутуудагы коммуникативдик усулдардын орду»

КМЮА «Вестник 2019 «Кыргыз тилиндеги татаал сөздөрдүн жазылышы жана маанисин орус тилинде окуган студенттерге окутуунун өзгөчөлүгү»

Награды

Отличник образования КР

Почетная Грамота РЦУ

Почетная грамота Мэрии 2012ж

Почетная грамота За добросовестное выполнение функциональных обязанностей,активное участие в  жизни колледжа и в честь Дня работников образования КР

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы Ардак грамота. Бишкек 2012 ж