Дюшеева Сымбат Батырбековна

Преподаватель Иссык-Кульского юридического института КГЮА  


 

Научно-педагогический стаж

 

12 лет

Образование

Высшее

Повышение квалификации

Кыргызская государственная юридическая  академия при правительстве Кыргызской республики  школа педагогического мастерства 14-16 2014г.

Embassy of the United States of America англис тилин уйротуунун коммуникативдик ыкмаларын окутуу 2014ж.

U.S.Embassy  the regional English language office

The Public Affairs  Section Of The United State Embassy. For participation in the 21 April 2014  professional development workshop. Creating Rubrics for Students Assessment: What are rubics and how can they be used affectively?

 «Основы компьютерной грамотности»   Лицензия  МО и К КР АШ №1186 08.09.2008 г.

 

Научно методическая работа

«Основные проблемы начинающего учителя» The main problems of novice teachers  по дисциплине «Английский язык»;

Медиация как альтернативный способ регулирования споров г. Москва 2019г.;

«Концепт свободы в англо русскийи  кыргызский лингвокультурах». Вестник ИГУ 2018 г.

 

Награды

Областыбыздын коомдук иштерине активдуу катышып , жаш муундарга билим , тарбия беруу тармагындагы кесибине жогорку жоопкерчилик менен мамиле кылган узурлуу эмгеги жанан тарбия беруудогу таасирдуу аракеттери учун сыйланат .  Февраль 2020ж ;

Ыраазычылык баракчасы   Ысык-Кол областынын Каракол шаарынын биринчи Вице мээри  Кыныметов А.Ж.  2018ж. № 350 тескеме;

Ардак грамота «Жогорку окуу жайынын мыкты окуучусу номинациясына ээ болгону учун КР нын Окмотунун Ысык-Кол облусундагы ыйгарым укуктуу окулу.