Ибраимова Джаркынай Турсановна

Мамлекеттик тил борборунун улук окуутучу


 

✉ zh.ibraimova@ksla.kg

Илимий-педагогикалык стажы

 

31 жыл

Билими

1984-1989-ж. Кыргыз ССРнин 50 жылдыгы атындагы КМУУ, кыргыз филологиясы факультети

Квалификацияны жогорулатуу

«Преподавание языков на профессиональном уровне с применением новых информационных технологий» КГЮА. 27.04.2017г. Сертификат.

«Современные информационные технологии в сфере образования. Использование электронных изданий в учебном процессе» семинар-практикум. 25.05.2017г.; Сертификат.

«Использование компетентностно-ориентированных технологий при обучении языковым дисциплинам».  Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОиН КР . 20-26.04.2017 г.;

«Преподавание языков на профессиональном уровне с применением новых информационных технологий» КГЮА. 27.04.2017г. Сертификат.

“КЕП ТЕХНИКАСЫ” 72-сааттык  семинар-тренинг. “ Айнура  Кабатай кызынын MEDIA  КАРЫЕРА мектеби”  ЖЧК.Серия ПД175795. Б., 2020-жыл, февраль. Сертификат.

 

Илимий эмгектери

 

Воспитание нравственности у молодежи посредством инновационных  обучении в процессе чтения произведений Тоголока Молдо. Вестник Кыргызстана. Международный научно-практический журнал. №2. 2017г.

 

Макал-ылакаптардын тарбиялык мааниси жана таасири. БГУ. ВЕСТНИК. №1.2018-ж.

 

Кыргыз тилин кесипке багыттап окутуудагы ар түрдүү маселелер. ВЕСТНИК КГЮА., №2. Май, 2018-ж.

Тилди кесипке багыттап окуутуудагы айрым маселелер. ВЕСТНИК КГЮУ., №2.Май, 2019г.

Тилди үйрөтүүдөгү компетенттүүлүк жана жаңы технологиялар. ВЕСТНИК ИСИТО.,№1. 22.0 2019-ж.

Сыйлыктары

 

Ардак грамота - Кыргыз тил жана адабиаты боюнча райондук конкурста   « Жылдын мыкты мугалими» 2003-ж.

Ардак грамота - Кыргыз Республикаснын Блим берүү жана илим Министрлиги 2008-ж.

Ардак грамота. Кыргыз Республикаснын Президентине карашту Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы. 2012-ж.    

Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн отличниги 2014-ж.

Ардак грамота. Республикалык “Таза Жазуу” конкурсунун жеңүүчүсү 2014-ж.

Кыргыз Республикаснын Билим берүү жана илим министрлигинин диплому

Кыргыз Республикаснын Жогорку Кеңештин ыраазычылык каты 2018-ж.

КР Президентине карашту Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын  «Кыргыз тили» төш белгиси.