Жаркынбаева Гулкайыр Таалайбековна

Преподаватель кафедры Философии и социально-гуманитарных наук


✉ g.jarkynbaeva@ksla.kg

Научно-педагогический стаж

 

4 года

Образование

2011-2015 Кыргыз-Түрк “Манас” университети, багыты:Философия, денгээли: Бакалавр;

2015-2017 Кыргыз-Түрк  “Манас”  университети, багыты:Философия, денгээли: Магистр.

 

Повышение квалификации

Адаптационный вебинар для преподавателей по онлайн обучению. КГЮА октябрь 2020;

Школа педагогического мастерства (1 цикл).КГЮА. 2019-2020.

 

Научные труды

Каада салт жана жаны муун: улантуучулуктун контекстинде.Ж.Баласагын  атындагы КУУнун Жарчысы. 2019;

Салттуу кыргыз ой жугуртуунун булагы. И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. 2018.