Карыпбаева Гүлмира Муканбетовна

Мамлекеттик тил борборунун улук окуутучу


✉ g.karypbaeva@ksla.kg

Илимий-педагогикалык стажы

 

16 жыл

Билими

1999ж.-2004ж. И.Арабаев атындагы КМПУне караштуу Мамлекеттик ти жана маданият институту. Адистиги: “Кыргыз тили жана адабияты окутуучусу” кошумча адистиги: “Орус тили жана адабияты”   

2006-2009-ж. И.Арабаев атындагы КМУнин аспирантура бѳлүмү .Адистиги: филология

2013-2016жж. КМЮАнын магистратура бѳлүмү. Адистиги: жарандык укук.

Квалификацияны жогорулатуу

 

Күбѳлүк №0425 «Билим берүү мекемелеринде психалогиялык педагогикалык чеберчиликти ѳнүктүрүүнүн иновациялык жолдору” 2020-ж. 27-январьдан 08-февралга чейин. 72 саат.

Сертификат “КЕП ТЕХНИКАСЫ” 72-сааттык  семинар-тренинг. “ Айнура  Кабатай кызынын MEDIA  КАРЫЕРА мектеби”  ЖЧК.Серия ПД175795.Б-2020-жыл, февраль.

Сертификат “Илимий макала:Форма жана мазмуну” 72-сааттык  семинар-тренинг. “ Айнура  Кабатай кызынын MEDIA  КАРЫЕРА мектеби”  ЖЧК.Серия ПД175795.Б-2020-жыл, февраль.

Сертификат IPR MEDIA компаниясы “Платформа ВКР: эффективные инструменты удаленного взаиомдействия преподавателя и студента при подготовке ВКР” семинар-тренинг. 06.05.2020-ж.

Сертификат КГЮА Инновационно-правовой центр “магистрская права” тренинг “ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ” 12ч. 7-10 сентября 2020г.

Сертификат «Преподавание языков на профессиональном уровне с применением новых информационных технологий» КГЮА. 27.04.2017г.

 

Илимий эмгектери

 

“Кыргыз фразеологизмдеринин деривациялык-семантикалык түзүлүшү жана улуттук менталитеттин чагылдырылышы” аттуу темадагы кандидаттык диссертациянын үстүндѳ эмгектенүүдѳ.

Акыркы жарыяланган илимий макалалардын тизмеси:

20дан ашык илимий макалалардын автору.

Тилдик компетенцияны калыптандыруу, И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы, 2017-ж. №1

Фразеологиялык компетенцияны калыптандыруу И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы, 2019-ж. (Атайын чыгарылыш)

Чет тилдерди билүүнүн маанилүүлүгү, аларды окутуудагы эне тилинин орду, И.Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы, 2017-ж. №1

Кыргыз тилин кесиптик багытта окутуунун кээ бир маселелери,КМЮА ВЕСТНИК, 2019 (№2)

Тилди үйрөтүүдөгү компетенттүүлүк  жана жаңы  технологиялар.ВЕСТНИК ИСИТО.,№1.  22.0 2019г.

 

Сыйлыктары

Ардак грамота - Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы. 2019-ж.    

Диплом - КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы.