Токонова Наргиза Канболотовна

Старший преподаватель Юридического колледжа 


 

Научно-педагогический стаж

 

11 лет

Образование Высшее
Повышение квалификации

«Тилдик эмес ЖОЖдордо «Кыргыз тил жана адабияты» предметин окутуунун айрым маселелери»семинар;

«Инновоционные технологии для обучения» тренинг;

«Иш кагаздарын мамлекттик тилде жүргүзүү» семинар – тренинг;

Профессионально- педагогические аспекты деятельности педагога в условиях инновационных образовательных технологий;

Совершенствование знаний по современным методикам т технологиям обучения в контексте интеграционных процессов развития образования в современном мире - тренинг.

 

Научные труды

“Кыргыз элинин эзелтеден келе жаткан учурашуу адеби” “Вестник” 2018-г;

“ Жаш муундарды чыгармалар аркылуу өзүмчүлүктөн арылтуу же Ата Мекенди сүйүүгө, патриотизмге тарбиялоо”. “Вестник” 2016-г.;

“Түрк – монгол элдеринин баатырлык үйлөнүү темасы жана алардын элементтеринин “Манас” эпосундагы сакталышы” “Вестник” 2014 –г.;

Т.Сатылгановдун 150 жылдыгына утурлай “Токтогул сүйгөн Алымкан” Вестник ,2014 г.

 

Награды

КР. Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын“Диплом.