Карыбек кызы Назгүл

Мамлекеттик тил борборунун окуутучу


 

✉ n.karybekkyzy@ksla.kg

Илимий-педагогикалык стажы

 

13 жыл

Билими

БГУнун Түркология факультети, филолог

Квалификацияны жогорулатуу

Ж.Баласагын атындагы КУУ тарабынан уюштурулган “Мамлекеттик тилди жана адабиятты ЖОЖдо окутуу, азыркы абалы, тажрыйбалар, көйгөйлөр” аттуу педагогикалык чеберчиликти жогорулатуу боюнча окуу-усулдук семинар. Сертификат№05/19; 23.05.2019-ж.

КМЮАнын юридикалык колледжи тарабынан өткөн “Реализация коммуникативного подхода в обучении четырем видам речевой деятельности”   аттуу семинар- тренинг. 17.05.2019-ж. Сертификат

КГЮА тарабынан өткөрүлгөн “Тилдик эмес ЖОЖдордо “Кыргыз тили жана адабияты” предметин окутуунун маселелери” аттуу усулдук семинары. Сертификат 21.05.2019-ж.

БУУнун КРдеги БКБ (UNODC) тарабынан уюштурулган “Особеноости проведения психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы по делам экстремистской направленности” аттуу 3 күндүк тренинги. 2019-ж 18-20-сентябры.Сертификат.

Ж.Баласагын атындагы КУУ тарабынан уюштурулган эл аралык “Тилдерди окутуунун лингвокультурологиялык негиздери” семинары – Сертификат: 7.02.2020.

Илимий эмгектери 

 

Кыргыз тилин жогорку окуу жайларда окутууда тилдик-коммуникативдик жана практикалык багытта өркүндөтүү маселелери, БГУ  Жарчысы №1, 2015-ж.

Иш кагаздарын жүргүзүүдөгү маанилик карама-каршылыктар жана электрондук документ маселелери  Н.Исанов атындагы КМКТАУ Жарчысы №2, 2015-ж.

Укук тили. ИСИТО Жарчысы илимий практикалык журналы  2016-ж №2

Кыргыз тилин окутууда текст менен иштөөнүн түрлөрү,  Кыргыз тили жана адабияты журналы БГУ №30 2017-ж.

“Улуттук баалулуктарды сактоо  жана жайылтуу  көйгөйлөрү”, БГУнун Кыргыз тили жана адабияты журналы: июль.2018

Сыйлыктары

 

КГЮАнын ардак грамотасы, 2018-ж.

КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын ардак грамотасы 2017-ж.

КГЮАнын ардак грамотасы, 2018-ж