Алмерекова Нуржан Кумарбековна

 

Мамлекеттик тил борборунун окуутучу


 

✉ n.almerekova@ksla.kg

Илимий-педагогикалык стажы

 

14 жыл

Билими

Жогорку билимдүү

Квалификацияны жогорулатуу «Экинчи тилди окутуудагы коммуникатив методу» семинар-тренинг. Бишкек, 2018-жыл 

 

Илимий эмгектери

 

Илимий макала «Сөз менен сүрөт: пейзаж тартуу маселесинин кыргыз поэзиясындагы эволюциясы (1920-70-жылдар)» Болонский процесс и проблемы обеспечения качества высшего гуманитарного образования. Бишкек, 2006

Илимий макала «Турар Кожомбердиевдин сөз менен сүрөт-пейзаж тартуу чеберчилиги». Түрк элдеринин тили жана адабияты (илимий макалалар жыйнагы)  3-чыгарылышы. Бишкек, 2006

Илимий макала «Кыргыз поэзиясындагы пейзаждык лириканын типтери жана түрлөрү» Кыргыз тили жана адабияты №10 Бишкек  2006

Илимий макала «Сөз менен сүрөт: пейзаж тартуу маселесини 1920-40-жылдарда»  И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы № Бишкек, 2006.

Сыйлыктары