Козубекова Тамара

Мамлекеттик тил борборунун доценттин милдетин аткаруучу

✉ t.kozubekova@ksla.kg

Илимий-педагогикалык стажы

 

18 жыл

Билими

СССРдин  50 жылдыгы атындагы КМУ  1981-ж.

Квалификацияны жогорулатуу

КМЮАнын педагогикалык кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча педагогикалык чеберчилик мектеби КР Жогорку кесиптик билим берүү системасында эки тепкичтүү окутууга өтүү шартындагы окутуу ишмердүүлүгү 

КР Билим берүү жана илим министрлигинин алдындгы РПИ жана ППР  Тил дисциплиналарын окутууда компетенттик-багыт берүүчү технологияларын  колдонуу; 

Кесиптик деңгээлде  тилдерди окутуунун методикалык жана педагогикалык проблемалары семинар-тренинг ;

Электрондук китепкананы колдонууну үйрөтүү - семинар КМЮА 

Экинчи тилди окутууда коммуникациялык  мамиленин методикалык принциптери  - семинар КМЮА ж.б.

Илимий эмгектери

 

Мыйзамдарга укук-коргоочулук экспертиза  Б-2015 ЮСАИД программасынын мыйзам жаратуу окутуу борборунун окуу куралы;

Жөнгө салуу таасирин талдоо (учебное пособие) Б.2015 ЮСАИД программасынын мыйзам жаратуу окутуу борборунун окуу куралы;

Жаза аткаруу баскычындагы маселелерди чечүүдө адвокаттын катышуусу ( автор. А.Асанаалиев   проект   INL и  IDLO )  Б. 2020.

Кыргыз Республикасында пробациялык көзөмөлдү колдонуу процессинде адвокаттын катышуусу ( автор. А. Баетов    проект  INL и IDLO )  Б. 2020.

Кыргыз Республикасынын сотко чейинки өндүрүшүндө жол-транспорттук кылмыштар жөнүндо иштер боюнча адвокаттын катышуусу ( автор. Ниязалиева А.Т.  проект  IN Lи  IDLO )  Б. 2020.

Багыш Сазанов “Сейтек” түзүүчү. 2017-жыл.

Мамбет Чокморов “Манас” түзүүчү, 2017-жыл.

«Эл адабияты» сериясы “Шырдакбек” түзүүчү, 2016-жыл.

«Саякбай» энциклопедиясы, түзүүчү. 2016-жыл.

Тоолуу Алтай (Хакасия, Туба, Алтай) Республикасына болгон илимий экспедициясынан жыйналган материалдар жыйнагы. Автор, 2017-жыл.

Сыйлыктары

“КР билим берүүсүнүн  отличниги” төш белгиси

Токтогул-150 (Т.Сатылгановдун юбилейине карата) төш белгиси

КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын Ардак грамотасы

КР  Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы