Байгашкаева Зарина Жаныбековна

Мамлекеттик тил борборунун окуутучу


 

✉ z.baigashkaeva@ksla.kg

Илимий-педагогикалык стажы

 

13 жыл

Билими

Жогорку. К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети «Кыргыз тили жана адабияты» адистиги

Квалификацияны жогорулатуу

“Методика проведения лингвистической судебной экспертизы текстов по делам, связанным с противодейтвием экспертизу” КГЮА, 2019-ж.

Кыргыз тили жана адабияты, кыргыз таануу боюнча тажрыйба алмашуу интерактивдүү семинар-тренинг  КГЮА, 2019-ж

“Сессия онлайн: экзамены и зачеты” Онлайн “IPR MEDIA”, 30.04.2020

“Как поддержать самостоятельную работу студентов в онлайн?” Онлайн “Высшая школа экономики” 30.04.2020

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан дистанттык билим берүүнүн алкагында телесабактарды уюштуруу.  Билим берүү жана илим министрлиги, Сорос-Кыргызстан Фонду 28-май, 2020-ж

Сыйлыктары

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин медалы №102 06.03.2020

Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү бөлүмүнүн грамотасы. Бишкек 2020

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия «Кыргыз тили» төш белгиси № 29 09.09.2020