Ишенбаева Зарыл Ишенбаевна

Мамлекеттик тил борборунун окуутучу


 

✉ z.ishenbaeva@ksla.kg

Илимий-педагогикалык стажы

 

10 жыл

Билими

2006-2011-жж.Ж.Баласагын атындагы  КУУ адистиги- филолог;

2011-2014-жж. КМЮА, магистратура, адистиги- юрист.

Квалификацияны жогорулатуу

Педагогикалык чеберчилик мектеби (ШПМ) КМЮА 2015-2016-жж.3 цикл;

“Мамлекеттик тилди жана адабиятты ЖОЖдо окутуу, азыркы абалы тажрыйбалар, көйгөйлөр”аттуу окуу- методикалык семинар. КУУ Бишкек шаары 23.05.2019-ж.

“Экстремисттик багыттагы иштерде психо-лингвистикалык, диний экспертиза жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү” БУУжана МСЭК Бишкек шаары.18-20-сентябрь 2019-ж.   

“Окутуу үчүн инновациялык технологиялар” тренинги Укук чеберчилиги инновациялык-укуктук борбору, КГЮА Бишкек шаары 25-28- сентябрь 2020-ж

Сыйлыктары

КМЮАнын Ардак грамотасы, 2014-ж.