Чыйбылова Жасыйла Токтогуловна

Старший преподаватель Юридического колледжа


 

Научно-педагогический стаж  

 

33 года

Образование

Высшее

«В.В.Маяковский» атындагы КЖПИ филология факультет

 

Повышение квалфикации

Школа педагогического мастерства КГЮА при правителстве КР (1-2-циклы) сертификат

”Инновациялык билим берүү технологиялары шартында педагогдун ишмердүүлүгүнун кесиптик -педогогикалык аспектилери” КМУ им.”И.Арабаева”27.01-08.02.2020ж.72 саат

КГЮУ(КГЮА)Инновационно -правовой центр “Мастерская права”в тренинге инновационные технологии для обучения 12 часов 7-12 сентябрь2020 г.

 

Награды

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия АРДАК ГРАМОТА Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн сыйланат 19.09.2014-ж.

Кыргыз билим берүү жана илим министрлигинин АРДАК ГРАМОТА 1917ж