Исакулова Жазгул Темирбековна

Преподаватель Юридического колледжа 


 

Научно-педагогический стаж

 

15 лет

Образование

Высшее

Повышение квалификации

“Профессионально-педагогические аспекты деятельности педагога в условиях инновационных образовательных технологий” 72 час Министерство образования и науки КР КГУ им И.Арабаева институт повышения квалификации и переподготовки кадров им М.Р.Рахимовой 27 января по 08 февраля 2020г.;

“Формула успеха: формиравание мотивации и лояльности” 2.04.2015 Интеллектуальный клуб “ Акыл –Тирек”;

“Технологии и методы обучения в высшем образовании” 17-22.12.2012г “TeachEx” Жогорку билим берүү академиясы КР Бишкек;

“Деятельность преподавателя в условиях перехода на 2-х уровневую систему обучения высшего профессионального образования (ВПО)КР ШПМ 2 цикл КГЮА 2012г Школа педагогического мастерство 3-4 цикл 2018г.;

“Преподаватель высшей школы”Школа педагогического мастерства 1 цикл КГЮА 2012г.

 

Научные труды

“Тилдеги компетентүүлүктү жана “кейс ыкмасы”өнүктүрүүнүн методикасынын негиздери Вестник БГУ им К.Карасаева 2016;

“Кыргыз тилиндеги этиштин методикалык эмоционалдык-экспрессивдүү өзгөчөлүгү” Вестник  БГУ им К.Карасаева 2016;

«Т.Сатылгановдун чыгармалары окурманга таалим-тарбия берүүчүлүк максатта...», Вестник КНУ им И Арабаева 2014;

“Этишти окутууда инновациялык методдорду пайдалануу жолдору”, Вестник БГУ 2014.

 

Награды

Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн “Кыргыз тили” төш белгиси. 18.02.2020 11-буйрук;

Ардак грамота КР Мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн КР нын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы 18-буйрук 28.10.2015.;

Почетная грамота КГЮА 05.10.2012.