Тойчубек кызы Жазгул

Мамлекеттик тил борборунун окуутучу


 

✉ j.toichubekkyzy@ksla.kg

Илимий-педагогикалык стажы

 

1 жыл

Билими

К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин кыргыз филология факультети (2013)

Квалификацияны жогорулатуу

“Классикалык изилдөөлөр жана тексттер” сериясынын негизинде чыккан “С.Орозбаковдун варианты боюнча чыккан“

“Манас” эпосунун (4 томдук, 2018)  эпосунун түзүүчүсү,

А.Акматалиевдин “Мезгил менен кадамдашып...” (2019) аттуу китебинин түзүүчүсү болгон.

“Токтогул” (2014), “Алыкул” (2015), 3 томдук “Айтматов эциклопедияларын” (2017) басмага даярдоо ишине активдүү катышкан.

Илимий эмгектери

 

Тойчубек кызы Жазгүл. Тарбиянын уюткусу “Манас” эпосунда [Текст]/ Тойчубек кызы Жазгүл. //  Кыргызстан аялдары: Реалиялар жана перспективалар (Тарых жана маданият жылына арналган 2-Эл аралык илимий-практикалык конференция) Бишкек, 2015.

Тойчубек кызы Жазгүл. “Манас” эпосунун негизинде жаштарды патриоттуулукка, ар намыстуулукка тарбиялоо [Текст]/ Тойчубек кызы Жазгүл. // “Манас” эпосу жана кыргыз элинин дүйнө таанымы (Республикалык илимий-практикалык конференция) Бишкек, 2015

Тойчубек кызы Жазгүл. Дидактикалык ырлардын “Манас” эпосундагы көркөм функциясы [Текст]/ Тойчубек кызы Жазгүл. // Маданият аралык байланыш жана компоративистика

Тойчубек кызы Жазгүл. Мухтар Ауэзов жана “Манас” эпосу [Текст]/ Тойчубек кызы Жазгүл. // XIII Ауэзов окуулары (Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары Алматы, 2015)

Тойчубек кызы Жазгүл. Үй-бүлөлүк баалуулуктар “Манас” эпосунда [Текст]/ Тойчубек кызы Жазгүл. // “Айтматов окуулары – 2016” Эл аралык илимий-практикалык конференция Бишкек, 2016

Сыйлыктары

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Грамотасы (2015),

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Ардак грамотасы (2016),

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын Ардак грамотасы (2017),

Сазан уулу Багыш манасчынын “Манас”, “Семетей”, “Сейтек”,  китептерине үзүрлүү эмгеги менен кийинки муунга жеткирип, кыргыз тарыхына жана руханий байлыгына чоң салым кошкондугу үчүн Куйручук айыл өкмөтүнүн Ардак баракчасы (2018) менен сыйланган.