Кафедралар
КГЮАнын билим берүү программаларын ишке ашырууну жогорку квалификациялуу окутуучулар курамы иштеген 18 кафедра камсыз кылат:
 1. Административдик жана финансы укугу кафедрасы;
 2. Жарандык жана үй-бүлѳ укугу кафедрасы;
 3. Жарандык процесс жана нотариат кафедрасы;
 4. Жер, агрардык жана экологиялык укук кафедрасы;
 5. Маалыматтык укук жана табигый илимдер дисциплиналары кафедрасы;
 6. Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасы;
 7. Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы;
 8. Дене тарбия жана спорт кафедрасы;
 9. Тилдер жана маданияттар аралык коммуникациялар кафедрасы;
 10. Эл аралык укук жана дүйнөлүк саясат кафедрасы;
 11. Ишкердик жана эмгек укугу кафедрасы;
 12. Мамлекет жана укук теориясы жана тарыхы кафедрасы;
 13. Жазык укугу кафедрасы;
 14. Жазык-аткаруу укугу жана криминология кафедрасы;
 15. Жазык процесси жана прокурордук көзөмөл кафедрасы;
 16. Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы;
 17. Экономика, башкаруу жана бажы иши кафедрасы.
 18. Мамлекеттик тил борбору