Эл аралык кызматташтык
Дүйнөдөгү глобалдык социалдык-маданий жана экономикалык өзгөрүүлөрдүн шарттарында КГЮА жогорку билим берүү системасын жакшыртуу боюнча чет өлкөлүк билим берүү мекемелери, илимий жана эл аралык уюмдар менен өз ара иштешүүнү жүзөгө ашырып келет. Биргелешкен илимий изилдөөлөрдү, эл аралык конференцияларды жана семинарларды өткөрөт, Биргелешкен долбоорлорго, эл аралык билим берүүчү жана илимий программаларга, студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүнө катышат.