Wednesday, February 9th, 2022.

Көркөм чыгармачылыктын кароо конкурсу

Жыл сайын 1,2-курстун студенттеринин арасында көркөм чыгармачылыктын «Биз таланттарды издейбиз» кароо конкурсу өткөрүлөт.

Бул конкурстун максаты – биринчи жана экинчи курстарынын студенттеринин ичинен таланттуу балдарды чыгаруу, студенттердин маданий-эстетикалык деңгээлин жогорулатуу, улуттук-руханий баалуулуктарды сактоо жана көбөйтүү, университетке жана өлкөгө болгон атуулдук сезимди күчөтүү.

Конкурстун жыйынтыгы менен калыстар жеңүүчүлөрдү аныктап, бардык номинациялар боюнча мыктылар конкурстарга, маданий-массалык иш-чараларга катышат жана ЖОЖдор аралык, шаардык, республикалык конкурстарда жана фестивалдарда КГЮАнын ар-намысын коргойт.