Saturday, November 20th, 2021.

КГЮАнын уюшулушунун жана өнүгүшүнүн тарыхы

КГЮА
КГЮА

КГЮА жөнүндө

Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы Кыргыз Республикасынын Президентинин 2003-жылдын 12-августундагы № 264 «Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын түзүү жөнүндө» Жарлыгы менен негизделген. КМЮА инновациялык типтеги – бир эле убакта мамлекеттик дагы, заманбап дагы ЖОЖ катары ойлонуштурулган.

Алгач окуу жай бирдиктүү окуу-илимий комплекс катары курулуп, анын курамына факультеттер, институттар, борборлор кирмек, ал эми адистерди даярдоо билим берүүнүн ЖОЖго чейинки даярдоосун (лицей-колледж) – жогорку кесиптик билимди (специалитет, бакалавриат, магистратура), ЖОЖдон кийинки билимди (аспирантура, докторантура) камтыган үзгүлтүксүз системасы боюнча жүргүзүлгөн.

2003-жылы Юридикалык академияда 2 институт, 1 Борбор, 4 факультет, 15 кафедра иштеп, аларда экономикалык жана юридикалык багыттар боюнча билим берүү программалары ишке ашып келген. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 23-июлундагы № 367 Токтому менен Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын статусу жана аталышы «Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети (КГЮА)» мекемеси болуп өзгөрдү. 

Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо максатында университетте  15 илимий шифр боюнча аспирантурада жана докторантурада окутуу жүргүзүлөт, 2006-жылдан Диссертациялык кеңеш иштейт. КГЮАнын Диссертациялык кеңеши бир гана Кыргызстанда эмес, Россия Федерциясында, Казакстанда кадыр-баркка ээ. Диссертациялык кеңештин мүчөлөрү Кыргызстан жана Казакстандын белгилүү юрист-окумуштуулары юридика илими менен билиминин өнүгүшүнө олуттуу салымын кошуп жатышат.       

Акыркы жылдарда университет илимий жана билим берүү борбору болуп түзүлүп, студенттерди күндүзгү, сырттан, аралыктан ийгиликтүү окуткан, укук таануунун жана билимдин башка тармактарынын актуалдуу проблемалары боюнча илимий изилдөөлөрдү жигердүү жүргүзгөн инновациялык билим берүү комплексине айланды. 

Окуп жаткандардын жалпы контингенти жети миңден ашат.   

Окуу процессин жогорку квалификациялуу окутуучулук курам камсыздайт. 20 кафедра иш алып барат (анын ичинде аймактардагы).

КГЮА өнүгүүнүн инновациялык моделин тандап алып, ал илимий, билим берүүчү жана инновациялык ишмердүүлүктүн терең интеграциясын, университеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуучу механизмдерди иштеп чыгууну жана киргизүүнү болжолдоп, ал төмөнкүлөрдү мерчемдейт:

  •  тармактык илим жок болгон учурда КГЮА илимий-изилдөө борборго айланат, анын базасында Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына экспертиза жүргүзүлөт; 
  •  КГЮАнын базасында «ачык аянтча» идеясы ишке ашкан, анын алкагында ар кайсы ЖОЖдордун окутуучулары пилоттук билим берүү модулдарын жана программаларын; олуттуу темалар боюнча дисциплина аралык илимий изилдөөлөрдү (окумуштуулардын, практиктердин, студенттердин жана аспиранттардын катышуусу менен) биргелешип жүзөгө ашыра алышат. Мындай иштин үлгүсү катары Г. Гросс атындагы окуу-инновациялык криминалистикалык комплексин, «Укук чеберканасы» борборун айтсак болот. 

Инновациялык өнүгүүнүн стратегиялык багыттарын талдоо көрсөткөндөй, университеттин максаттарын жана милдеттерин ишке ашыруунун күчтүү жагы КГЮАнын ЖОЖдордун коомчулугунда жогорку абройго ээ болгондугу, анын натыйжасында бүтүрүүчүлөрдүн иш менен камсыз болушу, өнүккөн материалдык-техникалык базасы. Мунун баары абитуриенттерди өзүнө тартып, университетти атаандаштыкка жөндөмдүү кылат.

КГЮАны атаандаштыкка жөндөмдүү кылган нерсе – бул университеттин узак мөөнөттүү туруктуу өнүгүүсүн аныктаган комплекстүү башкаруунун татаал системасын ишке ашыруунун мисалы болуп саналган билим сапаты жаатында жүргүзүлүп жаткан саясаты. Ал рынок талаптарына ылайык билим берүү программаларынын сапатын баалоону (иш берүүчүнүн пикири) камтыйт; ар бир окутуучу программаны өркүндөтүүнүн жолдорун өз алдынча издейт, анын инновациялык баалуулугун, билимдин азыркы учурдагы реалдуу баасын аныктайт. Университеттин ишмердүүлүгүн сырттан баалоого студенттерди жана иш берүүчүлөрдү тартуу менен билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө системасы иштелип чыккан.

Университеттин иштеген жылдарында академиялык илимдин кадыр-барктуу адистеринен жана жогорку квалификациялуу практиктерден турган уникалдуу педагогикалык коллектив түзүлдү. Ушул адамдардын жан аябас эмгегинин аркасында биздин университет юридикалык билим берүү тармагында алдыңкы орунду ээлейт.