Sunday, November 21st, 2021.

Байланыштар

Байланыштар

Ректорат

Иштер башкармалыгы
Кадрлар болуму
Студенттер менен иштоо сектору
Бухгалтердик эсеп жана каржылык контроль болуму
Билим беруу процессин коштоо болуму
Аспирантура, докторонтура жана илимий ишмердуулукту уюштуруу болуму
Санариптик онуктуруу болуму
Карьера борбору
Окуудан тышкары иштер боюнча болум
Жалпы ишти уюштуруу болуму
Юридикалык колледжи
Эл аралык мамилелер жана эл аралык укук институту
Сот адилеттиги, прокурордук жана укук коргоо ишмердуулугуу департаменти
Экономика жана башкаруу департаменти
Жеке укук департаменти
Санарип технологиялар департаменти
IT-колледж
Сырттан жана аралыктан окутуу факультети
Магистратура жана PHD программалар институту
№99 Кесиптик лицей
Ысык-Кол юридикалык колледжи
Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Университети (КМЮА)

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чуй пр., 180-а
ИНН: 03001199610091
ОКПО: 23322611
«ДКИБ – Главный» филиалы  ЗАО «ДКИБ»  Бишкек ш.
р/с 1180000024236163
БИК(МФО): 118005

Филиалдардын жана корпустардын даректери:

Башкы коопус

Бишкек ш., Чуй пр., 180А
IT-корпус
Бишкек ш., Горький к., 18
Кок-Жар корпусу
Кок-жар айылы, Карагул Акмат к., 4
Ысык-Кол юридикалык институту
Ысык-Кол областы, Каракол ш., Тыныстанова к., 46

“Дельфин” спорттук ден-соолукту чындоо лагери
Ысык-Кол областы, Чок-Тал айылы