Saturday, November 20th, 2021.

Негизги маалыматтар

КГЮА
Фото КГЮА

Кыргыз мамлекеттик юридикалык университет (КГЮА юриспруденция, экономика, башкаруу жана маалымат технологиялар чөйрөсүндөгү жогорку окуу жайлар жана кадрларды ЖОЖдон кийинки даярдоо тутумундагы кадрларды даярдоодо жалпы мамлекеттик милдеттерди аткарган мамлекеттик жогорку кесиптик окуу жайы болуп саналат.

КГЮА Кыргыз Республикасынын Президентинин 12.08.2003-ж. УП № 264 Жарлыгы менен юридикалык кадрларды даярдоо жана юридикалык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу тутумун өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын Прокурордук-тергөө кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу борборунун жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун базасында түзүлгөн.

КГЮАнын уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети болуп саналат.   

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 23-июлундагы №367 токтому менен КГЮАнын статусу жана аталышы «Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети (КГЮА)» болуп өзгөртүлгөн, Уставы кабыл алынган жана юридикалык жакты кайра каттоо жөнүндө күбөлүк алынган.

 Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети (КГЮА): 

–       юриспруденция;

–       экономика жана башкаруу;

–       маалымат технологиялары;

–       социалдык илимдер

тармактарында жалпы мамлекеттик милдеттерди аткарган мамлекеттик жогорку кесиптик окуу жайы, жогорку билим берүү жана кадрларды ЖОЖдон кийинки даярдоо системасында кадрларды даярдоо борбору болуп саналат.