Friday, January 28th, 2022.

Ректорат

 1. Керезбеков Канат Керезбекович – КГЮАнын ректору
 2. Рысмендеев Бактыбек Дженишбекович – КГЮАнын биринчи проректору
 3. Дмитриенко Ирина Анатольевна – окуу иштери боюнча проректор 
 4. Айтахунов Бакытбек Курманбекович – финансы-экономикалык иштер боюнча проректор  
 5. Исмаилбеков Мускай Секенович – мамлекеттик тил жана окуудан тышкаркы иштер боюнча проректор
 • Керезбеков Канат Керезбекович
 • Ректор КГЮА
 • Жалпы иш тажрыйбасы:
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Бактыбек Дженишбекович Рысмендеев
 • Профессор
 • Бөлүмдүн аты: Конституциялык жана муниципалдык укук
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 21 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 21 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Дмитриенко Ирина Анатольевна
 • Юридикалык илимдеринин доктору, профессордун м.а. мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарых кафедрасынын
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 30 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Айтахунов Бакытбек Курманбекович
 • Юридика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлѳ укугу кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 29 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email: b.aitahunov@ksla.kg
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Исмаилбеков Мускай Секенович
 • Проректор, Ишкердик укук жана эмгек укугу кафедрасынын доценти
 • Бөлүмдүн аты: Ишкердик укук жана эмгек укугу кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 21 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 21 жыл
 • Email:
 • Тел: 0500272727
 • Көбүрөөк билүү үчүн