Wednesday, February 9th, 2022.

Ректорлук балы

Жыл сайын окуу жайдын мыкты окуган, коомдук иштерге активдүү катышкан, илимий иш-чаралары, спорттук жана чыгармачылык ийгиликтери мыкты студенттери  үчүн Ректорлук бал өткөрүлөт.

Мындай балдарды өткөрүү – КГЮАнын жакшы салты, ал көп жылдан бери өткөрүлүп, университеттин коомчулугу тарабынан колдоого алынат.

Иш-чарада КГЮАнын студенттеринин чыгармачыл жамааттары жана чакырылган коноктор өнөрлөрүн тартуулашат. Бий жана вокалдык номерлер чыныгы балдын өзгөчө атмосферасын түзөт.

Студенттер демилгелүү, талыкпаган эмгек жана жакшы ниети үчүн сыйланышат. Жыл ичинде өзгөчөлөнгөн студенттерди сыйлоо үчүн номинациялар жаштарды кызыктырган тармактарда өнүгүүсүнө дем берүү максатында тандалып алынат.

Студенттерибизден жаңы жеңиштерди күтөбүз жана сиздерди Ректордун балында көрөбүз деп ишенебиз!