Monday, January 31st, 2022.

Кылмыш-жаза укугу кафедрасынын персоналы

 • Эсенбекова Асия
 • Кылмыш-жаза укугу кафедрасынын доценти
 • Бөлүмдүн аты: Кылмыш-жаза укугу кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 21 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 21 жыл
 • Email: esenbekovaasia5@gmail.com
 • Тел: 0550170853
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Болотбекова Элмира Кенешбековна
 • кафедранын доценттин милдетин аткаруучу
 • Бөлүмдүн аты: Жазык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 33 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 23 жыл
 • Email: elmira.bolotbekova@gmail.com
 • Тел: 0700193532
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Сапаралиева Гулбайра Нурдиновна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Кылмыш жазык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 14 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 31 жыл
 • Email:
 • Тел: 0771632227
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Байгубатова Надира Рахымбековна
 • Директордун орун басары, Жазык укугу кафедрасынын ага окутуучусу
 • Бөлүмдүн аты: Магистратура жана PhD программалар институту
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 15 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 15 жыл
 • Email: bajgubatovanadira@gmail.com
 • Тел: +996 755 333 525
 • Көбүрөөк билүү үчүн