Monday, January 31st, 2022.

Административдик жана финансы укугу кафедрасынын персоналы

 • Герасько Виктор Владимирович
 • Юридикаилимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу
 • Бөлүмдүн аты: Административдик, финансы жанамаалыматтыкукуккафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 11 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email: v.gerasko@ksla.kg
 • Тел: +996 550 373 638
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Омукеева Нурмира Абдымаликовна
 • Юридика илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу
 • Бөлүмдүн аты: Административдик, финансы жана маалыматтык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 28 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 23 жыл
 • Email: omukeeva.nurmira.abdymalikovna@gmail.com
 • Тел: +996 709 227 229
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Жантаева Гульмира Гульджигитовна
 • Кафедра башчысы
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлөлүк укук
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 19 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
 • Email: g.zhantaeva@ksla.kg
 • Тел: +996(03)983970
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Ибраев Азат Автандилович
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Администрациялык, финансылык жана маалыматтык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 7 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 7 жыл
 • Email: a.ibraev@ksla.kg
 • Тел: +996 500 39 18 26
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Исаева Майрам Асанбековна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Администрациялык, финансы жана маалыматтык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 4 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 4 жыл
 • Email: m.isaeva@ksla.kg
 • Тел: +996755212500
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Исаева Жазгуль Болотбековна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Административдик, финансы жана маалыматтык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 11 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 10 жыл
 • Email: jaza.isaeva@mail.ru
 • Тел: +996505280484
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Кубатбек уулу Нарынбек
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Административдик, финансы жана маалыматтык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 8 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email: Kubatbekuulu.n@gmail.com
 • Тел: +996555459099
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Жумаканова Жаныл-Мырза Каныбековна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Административдик, финансы жана маалыматтык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 10 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 10 жыл
 • Email: zh.zhumakanova@ksla.kg
 • Тел: +996999973333
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Уметбаева Элиза Мухтарбековна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Административдик, каржылык жана маалыматтык укук
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 9 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email: eliza.umetbaeva@gmail.com
 • Тел: 0550 900 302
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Шыгаев Арсен Асанович
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Администрациялык, финансылык жана маалыматтык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 12 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: a.shygaev@ksla.kg
 • Тел: +996555 314 003
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Сулейман Шакдар
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Административдик, финансы жана маалыматтык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 14 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 6 жыл
 • Email: sh.suleiman@ksla.kg
 • Тел: +996 500 808046
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Бакамбаев Азис Ишенбекович
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Административдик, финансы жанамаалыматтыкукуккафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 9 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: aziz_masi@mail.ru
 • Тел: +996557222238
 • Көбүрөөк билүү үчүн