Monday, January 31st, 2022.

Дене тарбия жана спорт кафедрасынын персоналы

  • Каштабаев Абдилатип Махмуджавнович
  • Кафедра башчысынын м.а., ага окутуучу
  • Бөлүмдүн аты: Дене тарбия жана спорт
  • Жалпы иш тажрыйбасы: 19 жыл
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
  • Email: abdilatip80@mail.ru
  • Тел: +996500835412
  • Көбүрөөк билүү үчүн