Monday, January 31st, 2022.

Экономика,башкаруу жана бажылык иш кафедрасы

Кафедра башчысы: Э. и. к., доцент Омурова Жылдыз Намировна

Телефон: (0312) 529174

E-mail: kafedraeutd2020@gmail.com

Кафедра жөнүндө маалымат

Экономика, башкаруу жана бажылык иш кафедрасы, окуу, усулдук, илимий жана тарбиялык иштерди жүргүзүүчү, КМЮАнын окуу-илимий курамдык бөлүмдө рүнүн бири болуп саналат. Билим берүү  ишмердигин уюштуруу-укуктук камсыздоо, кафедра жана кызматтык инструкция жөнүндөгү  Жобого ылайык жүргүзүлөт.

Кафедрада, «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу», «Экономика», «Бажылык иш», «Логистика» жана «Бизнес информатика» программаларын ишке ашыруу боюнча билим берүү  процесси, окутулуучу сабактардын профилине туура келген базалык билимге ээ жана  үзгүлтүксүз илимий жана илимий-усулдук ишмердик менен алектенген илимий-педагогикалык кадрлар тарабынан камсыздалат.

Негизделген датасы

2003ж.

Мугалимдердин саны

Экономика,башкару жана бажылык иш кафедрасында  27 кишиден турган профессордук-окутуучулар курамы кесиптик ишмердик жүргүзүшөт, алардын ичинде 12 илимдин кандидаттары, 

2 илимдин доктору.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Белгилей кетүү керек, окутуучулардын көпчүлүгү  практикалык ишмердик менен алектенишет, мисалы, Омурова Ж.Н. – Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын Коомдук Кенешинин мүчөсү; Керимканова Ж.Ж. – экономикалык кылмыштар менен күрөшүү  боюнча мамлекеттик кызматтын Коомдук Кенешинин мүчөсү; Токторбаева К.А. жана Бавланкулова Д.Д. КР Улуттук статистика комитетинин стратегиялык изилдөөлөр жана квалификацияны жогорулатуу Институтунун эксперттери болуп саналышат; Орозалиева А.С. – аккредитациялоо боюнча эксперт жана билим берүү  тармагында сапатты кепилдиктөө  боюнча «EdNet» Агенттигинин машыктыруучусу, жана ошондой эле АӨБтүн “Кесиптик билим берүү  жана чеберчиликти  өркүндөтүү” долбоорунун улуттук кенеш берүүчүсү; Аманкулова З.А. – “А Клиник” ЖЧКнын жана “Блок-Пост” ЖЧКнын бухгалтер-кенешчиси.

 Ошондой эле, жарым жартылай айкалыштырып иштеген практик окутуучулардын иш тажрыйбасы колдонулат, Пак В.В. – КР экономика министирлиги; Кулназаров А.Дж. – Бишкек шаарынын мериясы.

Кафедрада илимий-изилдөө   иштеринин жалпы темасы бар. Ал теманын чегинде ар бир окутуучу  өзүнүн илимий изилдөө  багытына ээ. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча кандидаттык жана докторлук диссертациялар корголду, монографиялар чыгарылды, окуу китептери, окуу-усулдук куралдар жана илимий макалалар жарык көрдү.

Төмөнкү  сабактар боюнча окуу китептери жана окуу-усулдук колдонмолор басылып чыгарылды: экономикалык теория, менеджмент, макроэкономика, микроэкономика, экономиканын тарыхы, бухгалтердик эсеп, экономикалык талдоо, бизнестин негиздери, статистика. 

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

Акыркы жылдардын жыйынтыктары боюнча, КМЮАнын   ПОКтун арасында кафедранын айрым мугалимдери алдынкы позицияларды ээлешет. Мисалы, 2014-2015 окуу жылында Орозалиева А.С. КМЮАнын «Мыкты окутуучусу» диплому менен сыйланган, ал эми 2015-2016 окуу жыл  үчүн – Бавланкулова Д.Дж. Бир топ мугалимдер мамлекеттик жана ведомстволук сыйлыктардын ээлери болуп  саналышат (КР билим берүү  жана илим министирлигинин ардак грамоталары, «Билим берүүнүн отличниги» наамы, «Билим берүүгө  эмгек синирген кызматкер» наамы ж.б.) Кафедранын 6 окутуучусу «Билим берүүнүн отличниги» наамына ээ.

Сыйлыктары

Кафедра 2012 жылы КМЮАнын «Мыкты кафедрасы» диплому менен сыйланган