Monday, January 31st, 2022.

Экономика,башкаруу жана бажылык иш кафедрасынын персоналы

 • Орозалиева Акима Султановна
 • Проф.и.а., э.и.д.
 • Бөлүмдүн аты: Экономика, башкаруу жана бажы иши
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 30 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 18 жыл
 • Email: orozalieva.akima@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Мусаева Венера Асаналыевна
 • Экономика илимдеринин кандидаты, милдетин аткаруучу доцент
 • Бөлүмдүн аты: Экономика, башкаруу жана бажы иши
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 23 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
 • Email: venera.musaeva.75@gmail.com
 • Тел: +996551206207
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Асылбекова Назира Эльмировна
 • Доценттин милдетин аткаруучу
 • Бөлүмдүн аты: Экономики, управления и таможенного дела
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 14 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 14 жыл
 • Email: asylbekova.nazira11@gmail.com
 • Тел: +996553085190
 • Көбүрөөк билүү үчүн