Monday, January 31st, 2022.

Эл аралык укук жана дүйнөлүк саясат кафедрасы

Кафедрабашчысы: Джоробекова Гульнура Эшимбековна

Дареги: Бишкек шаары, Горький көчөсү, 18, 101-бөлмө

(996) 755 175551

kmpmp@ksla.kg

Кафедра жөнүндө маалымат

Кафедра бүтүрүүчү кафедралардын бири болуп саналат.жана университеттин бардык институттарында “Эл аралык укук”, “Эл аралык жеке укук” сабактары боюнча окуу процессин жүргүзөт.

Негизделген датасы

2019-жылы

Мугалимдердин саны

Бүгүнкү күндө кафедрада 9 окутуучу эмгектенет, алардын үчөө илимдин кандидаты.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Кафедра бакалавриаттын төмөнкү билим берүү программаларын ишке ашырат:

– “Юриспруденция” багыты боюнча,  профилдери: “Эл аралык коомдук укук”, “Эл аралык соода укугу”, “Кытай укугу”, “Ислам укугу”, “Европа укугу”;

– “Эл аралык мамилелер” багыты боюнча – “Дипломатиялык консулдук кызмат” профили

Кафедра ошондой эле «Юриспруденция» багыты, “«Эл аралык укук, европа укугу»  профили боюнча магистрдик билим берүү программасын ишке ашырат

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

Аскарбеков Дүр Эркинбекович;
Бакболотова Каныкей Бакболотовна;
Гривцов Никита Олегович;
Джамангулов Азамат Бегенчевич;
Джоробекова Гульнура Эшимбековна;
Исаев Атайбек Догдурбаевич;
Мергенбаева Асель Эркинбековна;
Рысалиева Мээрим Саматбековна;
Усенов Улан Мирбекович.