Monday, January 31st, 2022.

Эл аралык укук жана дүйнөлүк саясат кафедрасынын персоналы

 • Аскарбеков Дүр Эркинбекович
 • Директордун орун басары
 • Бөлүмдүн аты: Эл аралык мамилелер жана эл аралык укук институт
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 6 лет
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 6 лет
 • Email: d.askarbekov@ksla.kg
 • Тел: 0772-67-55-93
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Бакболотова Каныкей Бакболотовна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Эл аралык укук жана дүйнөлүк саясат кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 3 жыл
 • Email: k.bakbolotova@ksla.kg
 • Тел: +996707545545
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Гривцов Никита Олегович
 • Карьера борборунун директору, окуттучу
 • Бөлүмдүн аты: Эл аралык укук жана дүйнөлүк саясат бөлүмү
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 9 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 7 жыл
 • Email: grivtsov.nikita@gmail.com
 • Тел: +996557255366
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джоробекова Гульнура Эшимбековна
 • Саясат илимдеринин кандидаты, доцент
 • Бөлүмдүн аты: Эл аралык укук жана дүйнөлүк саясат
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 27 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 27 жыл
 • Email: g.djorobekova@ksla.kg
 • Тел: (996) 755 175551
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Исаев Атайбек Догдурбаевич
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Эл аралык укук жана дүйнөлүк саясат
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 7 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 6 жыл
 • Email: a.isaev@ksla.kg
 • Тел: +996709474247
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Рысалиева Мээрим Саматбековна
 • Ага окутуучу, ю.и.к.
 • Бөлүмдүн аты: Эл аралык укук жана дүйнөлүк саясат
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 14 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: m.rysalieva@gmail.com
 • Тел: +996556957800
 • Көбүрөөк билүү үчүн