Monday, January 31st, 2022.

Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы

Кафедра башчысы: Абдрасулов Саветбек Мисиркулович

Телефон: 0707035864

E-mail: kfsgn@ksla.kg

Кафедра жөнүндө маалымат

Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин (КГЮА)  окуу, окуу-методикалык жана илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүн, студенттердин арасында окуудан сырткары иш алып баруучу, жогорку билимге ээ адистерди даярдап жана кайра даярдоочу, ошондой эле 530500 – Юриспруденция, 580100 – Экономика, 580900 – Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, 710300  – Прикладдык информатика багыттары боюнча , 530002 – Соттук экспертиза, 530004 – Бажы иши кесиптиктери боюнча  жогорку квалификациялуу илимий-педагогикалык кадрларды даярдоочу 

окуу-методикалык жана илимий бөлүмү болуп эсептелинет.

Негизделген датасы

«Философия жана социалдык-гуманитардык сабактар» кафедрасы 2003-жылдын 30-сентябрь айында КМЮАнын Окумуштуулар Кеӊешинин чечими менен түзүлгөн.

2005-2006-окуу жылынын сентябрь айынан баштып   «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасы деп аталат.

Мугалимдердин саны

Штаттагы окутуучулар:

1.илимдин кандидаты, доцент -1

2.илимдин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу -3

3.ага окутуучу – 1

4.окутуучу  – 2

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Кафедранын окутуучулары социалдык-гуманитардык циклдеги  сабактардын өтүлүшүн камсыз кылышат: Кыргызстандын тарыхы, Манас таануу, философия, юридикалык логика, педагогика жана психология, маданият таануу, социология жана саясат таануу, укук философиясы, укук социологиясы, илимий изилдөөлөрдүн методологиясы.

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

  1. Абдрасулов Саветбек Мисиркулович – кафедра башчысы, философия илиминин кандидаты,  доценттин милдетин аткаруучу.
  2. Аалиева Нурзат Карыбековна – философия илиминин кандидаты,  доцент.
  3. Булекбаев Азизбек Мыктыбекович- окутуучу.
  4. Жаркынбаева Гулкайыр Таалайбековна – окутуучу.
  5. Макенбаева Гульмира Джээнбековна –  тарых илиминин кандидаты,  доценттин милдетин аткаруучу.
  6.  Отомбаева Сагын Ниязбековна – ага окутуучу.
  7. Эсенаманова Нургуль Сатындиевна –  философия илиминин кандидаты,  доценттин милдетин аткаруучу.

Сыйлыктары

Жыл сайын өткөрүлүүчү конкурстун жыйынтыгы менен,  2015-2016 окуу жылы үчүн  «Жакшы кафедра» Ардак грамотасы