Monday, January 31st, 2022.

Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасынын персоналы

 • Абдрасулов Саветбек Мисиркулович
 • Кафедра башчысы, философия илиминин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу.
 • Бөлүмдүн аты: Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 41 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 32 жыл
 • Email:
 • Тел: +996771333700
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Аалиева Нурзат Карыбековна
 • Философия илиминин кандидаты, доцент.
 • Бөлүмдүн аты: Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 23 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
 • Email:
 • Тел: +996707983113
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Жаркынбаева Гулкайыр Таалайбековна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 9 лет
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email:
 • Тел: +996708845877
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Макенбаева Гульмира Джээнбековна
 • Тарых илиминин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу.
 • Бөлүмдүн аты: Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 46 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 41 жыл
 • Email:
 • Тел: +996708518137
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Отомбаева Сагын Ниязбековна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 26 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 20 жыл
 • Email: sagunotomba2@gmail.com
 • Тел: +996707035864
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Эсенаманова Нургуль Сатындиевна
 • Саясат таануу илиминин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу.
 • Бөлүмдүн аты: Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 21 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 21 жыл
 • Email:
 • Тел: +996706771880
 • Көбүрөөк билүү үчүн