Monday, February 28th, 2022.

Ишкердик жана эмгек укугу кафедрасы

Кафедра башчысы: Жакыбакунов Эркинбек Турсунбекович

E-mail: kptp@ksla.kg 

Кафедра жөнүндө маалымат

Учурдагы жүргүзүлүп жаткан экономикалык реформалардын борбордук фигуралары жана негизги катышуучулары болуп ишкерлер саналат. Республиканын жогорку жана орто атайын окуу жайларынын бардык студенттери жана магистранттары ишкердиктин укуктук негиздерин билүүгө муктаж. Окууну аяктагандан кийин, бүтүрүүчү ишкердик ишке аралашып калышы толук ыктымал: же аны өзү түздөн-түз жүзөгө ашырат, же кызматтык милдеттерин аткарып жатканда аны менен байланышат. Кыргызстандын бардык жарандарынын жашоосу ишкердиктин, ошондой эле чет өлкөлүк жактардын, биринчи кезекте, Кыргызстандын аймагында ишкердик менен алектенип жаткан адамдардын укуктук негиздери менен ажырагыс байланышта. Ишкердик жөнүндө мыйзамдарды билүү бизге керектөөчүлөрдүн укуктарын жакшыраак коргоого, ал эми бузулган учурда аларды ишенимдүү коргоого жардам берет.

  Ушул жана башка маанилүү жагдайлар кафедранын түзүлүшүн аныктады.

Негизделген датасы

Ишкердик жана эмгек укугу кафедрасы 2003-жылдын 4-ноябрында “Бизнес жана укук” профилинин бүтүрүүчү кафедрасы катары негизделген

Мугалимдердин саны

Азыркы учрда кафедрада 12 окутуучу.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Кафедранын ишинин мазмуну бизнестин ар кандай чөйрөлөрүндө суроо-талапка ээ болгон юристтерди даярдоонун заманбап талаптарына жооп берет.

Кафедранын окутуучулары төмөндөгү дисциплиналарды окутууну камсыз кылышат: ишкердик укук, эмгек укугу, социалдык камсыздандыруу укугу, коммерциялык эмес укук, банк укугу, валюта укугу, камсыздандыруу укугу, коммерциялык укук, инвестициялык укук, келишимдик укук ж.б.

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

Азыр кафедрада 12 окутуучу эмгектенет, алардын ичинен 3 доктор жана 1 юридикалык илимдердин кандидаты. Юридика илимдеринин докторлору: Керезбеков К.К., Самудинов У.М. жана Исмаилбеков М.С., ошондой эле юридикалык илимдердин кандидаты: Жакыбакунов Э.Т.

Окутуучулардын көпчүлүгү илимий жана окутуучулук иш-аракеттерди практикалык иштер менен ийгиликтүү айкалыштырышат. Окутуучулар: Бактыбекова А.Б., Букашев М.А., Джумабаев Д.А., Кайбалиева М. жана ага окутуучу Сатыбекова Г.Ш. айкалышытыруу менен КГЮАдан башка ар кандай уюмдардын юристтери катары иш алып барышат. Ага окутуучу Иманкулов Э.А. адвокаттык ишти ийгиликтүү алып барууда.

Кафедранын профессору К.К. Керезбековдун жетекчилиги астында ондогон аспиранттар жана докторанттар кандидаттык жана докторлук диссертацияларын ийгиликтүү коргошту.

Ошондой эле кафедра ишкердик жана эмгек чөйрөсүндөгү мыйзам долбоорлоруна корутунду берүү боюнча эксперттик иштерди жүргүзөт.

Сыйлыктары

КГЮАнын түзүлүшүнүн 15 жылдыгына карата ишкердик жана эмгек укугу кафедрасы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилдик комитетинин ыраазычылык каты менен сыйланган