Monday, February 28th, 2022.

Ишкердик жана эмгек укугу кафедрасынын персоналы

 • Исмаилбеков Мускай Секенович
 • Проректор, Ишкердик укук жана эмгек укугу кафедрасынын доценти
 • Бөлүмдүн аты: Ишкердик укук жана эмгек укугу кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 21 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 21 жыл
 • Email:
 • Тел: 0500272727
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Самудинов Улан Мундуспекович
 • Профессордун м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Ишкердик жана эмгек укугу
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 24 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 23 жыл
 • Email: samudinovulan@gmail.com
 • Тел: 0557777507
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Жакыбакунов Эркинбек Турсунбекович
 • Кафедра башчысы
 • Бөлүмдүн аты: Ишкердик жана эмгек укугу
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 22 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
 • Email: zhakybakunov@gmail.com
 • Тел: 0703237777
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Рысбек кызы Нургиза
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Ишкердик жана эмгек укугу
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 11 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email: giza_nur@mail.ru
 • Тел: 0707539090
 • Көбүрөөк билүү үчүн