Monday, January 31st, 2022.

Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасынын персоналы

 • Кундуз Жетигеновна Жетигенова
 • Кафедра башчысы
 • Бөлүмдүн аты: Конституциялык жана муниципалдык укук
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 16 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 16 жыл
 • Email: k.zhetigenova@ksla.kg
 • Тел: +996 555 774426
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Рысмендеев Бактыбек Дженишбекович
 • Кыргыз мамлекеттик юридикалык университеттин биринчи проректору
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 22 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Мирдин Алыкулович Ахметов
 • Директор
 • Бөлүмдүн аты: Эл аралык мамилелер жана эл аралык укук институт
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 16 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 16 жыл
 • Email: m.ahmetov@ksla.kg
 • Тел: +996 507 060654
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Нургуль Каримовна Атабекова
 • Доцент
 • Бөлүмдүн аты: Конституциялык жана муниципалдык укук
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 30 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 25 жыл
 • Email: nur-aika@mail.ru
 • Тел: +996 557 387238
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джумалиев Данияр Сардарбекович
 • Юридикалык илимдердин доктору, Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин «Конституциялык жана муниципалдык укук» кафедрасынын доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Конституциалык жана муниципиалдык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 17 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 17 жыл
 • Email:
 • Тел: 0500-320-565
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Канат Кызы Айсалкын
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Конституциялык жана муниципалдык укуктун
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 3 жыл
 • Email: a.kanatkyzy@ksla.kg
 • Тел: +996 700911893
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Акматбек Кызы Айпери
 • Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасынын окутуучусу
 • Бөлүмдүн аты: Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email: a.akmatbekkyzy@ksla.kg
 • Тел: +996 709579361
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Саипова Майрам Борошиловна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 35 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 17 жыл
 • Email: saipovamairam@gmail.com
 • Тел: +996 550316665
 • Көбүрөөк билүү үчүн