Monday, January 31st, 2022.

Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы

КМЮАнын Окумуштуулар Кеңешинин  13.06.2007-жылдагы N 83 буйругун эске алып  2007-жылдын 1-сентябрында КМЮАнын Ректору тарабынан “КМЮАнын түзүмдүк бөлүмдөрүн өзгөртүп түзүү, жана кайра уюштуру” буйругу менен Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы окуу процессин мындан ары өркүндөтүү, бардык окула турган дисциплиналар боюнча илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү максатында түзүлгөн. 

Түзүлгөн күндөн баштап 2014-жылга чейин кафедра башчысы юридика илимдеринин доктору, профессор Олег Дмитриевич Ким болгон. 2014-2016-жылдары  КСЭ кафедрасын ю.и.к. Омурбеков Ырысбек Омурбекович жетектеген. 2016-жылдын апрелинен бүгүнкү күнгө чейин кафедраны ю.и.к. Сопубекова Назира Төлөновна жетектейт.

Кафедрада 17 окутуучу иштейт, анын ичинен 10 штаттык окутуучу, 2 ички жана 5 сырттан айкалыштырып иштегендер түзөт.

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын арасында 1 юридика илимдеринин доктору, профессор, 5 юридика илимдеринин кандидаты, 6 ага окутуучу жана 6 окутуучу бар.

Кафедранын окутуучулары Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун илимий-консультациялык департаментинин мүчөсү (Ким О.Д.), Кыргыз Республикасынын Сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү (Сопубекова Н.Т.), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматынын Коомдук байкоочу кеңеши (Дулатова Б. М.), Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Оперативдик соттук-медициналык борборунун башчысы (Иманалиев К.С.), Криминалисттик департаменттин башчысы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Криминалисттик колдоо жана ыкчам талдоо башкармалыгынын (Митрофанов К.П.), Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Кыргыз аккредитациялоо борборунун Соттук-эксперттик ишмердүүлүк подкомитеттин мүчөлөрү (Фараджиев М.А., Ормонбаев Н.О., Бухов В.Я.) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Окуу-усулдук бирикменин мүчөлөрү (Касымов Т.Ж., Фараджиев М.А.), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ыктыярчысы (Мусуралиев Р. A.), Бишкек аймактык адвокаттарынын адвокаттары (Джакупбеков А.З., Омүрбеков Ы.О., Темирбаев Т.Б.), соттук эксперттер (Митрофанов К.П., Яковлева Е.А.) жана иш жүзүндө иштеп жаткан адвокаттар (Мухамет уулу Б.).

Кафедра эки жолу “КМЮАнын мыкты бөлүмү” номинациясына ээ болгон.

Кафедра түзүлгөндөн бери анын илимий ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары болуп криминалистиканын жалпы теориялык жана методологиялык маселелери, соттук тактиканын маселелери жана кылмыштардын айрым түрлөрүн тергөө методдору, ошондой эле соттук экспертизаларды уюштуруу жана өндүрүү маселелери болуп саналат.

Жогоруда көрсөтүлгөн көйгөйлөр кафедранын мүчөлөрү тарабынан жарыяланган илимий макалаларында чагылдырылып, кафедра өткөргөн семинарларда жана тренингдерде, университеттин окутуучулары дагы, практиктери дагы катышкан ачык сабактарда талкуу жаратат. 

2012-жылдан бери КМЮАда кафедранын профессордук-окутуучулук курамы тарабынан уюштурулган криминалистика жана жазык процесси боюнча олимпиадасын өткөрүү жакшы салтка айланды. Мурунку жылдары факультеттер аралык, жогорку окуу жайлар аралык, республикалык ведомстволор аралык, олимпиадалар өлкөнүн ЖОЖдорунун жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин катышуусунда өткөрүлүп келген. Олимпиада соттук-медициналык экспертизаны жана кылмыш-процесстик процессти жайылтуу, РИИБдин жаш тергөөчүлөрүнүн, юридикалык университеттердин бүтүрүүчүлөрүнүн жана студенттеринин, орто мектептердин студенттеринин кесиптик деңгээлин жогорулатуу, эң көп ийгиликке жетишкен таланттуу жаштарды аныктоо жана дем берүү максатында өткөрүлөт. Олимпиаданын калыстар тобу эл аралык уюмдардын, тергөө жана соттук-медициналык органдардын кызматкерлеринен, соттук-медициналык жана кылмыш-жаза процесстеринин ардагерлеринен түзүлөт.

Көптөгөн жылдар аралыгында Олимпиада Улуу Ата Мекендик согуштагы совет элинин Жеңишинин 70 жылдыгына арналган, андан кийин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын түзүлгөндүгүнүн 10 жылдыгына жана  15 жылдыгына арналып Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Башкы тергөө башкармалыгы менен биргеликте, Кыргыз Республикасынын ИИБ тутумунда тергөө бөлүмдөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 54 жылдыгына карата, БУУ БКБ, ИИМдин Тергөө кызматы менен биргеликте Кыргыз Республикасы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматтары менен биргеликте өткөрүлүп келген.

Студенттерди билим берүү процессине активдүү тартуунун инструменттеринин бири лабораториялык жана практикалык көнүгүүлөр болуп саналат. Жогоруда көрсөтүлгөн көнүгүүлөр,  Г. Гросс билим берүү жана инновациялык соттук-эксперттик комплексинин базасында өткөрүлөт, анын ишинин маанилүү багыттарынын бири окутуу менен практикалык органдардын ишмердүүлүгүнүн ортосундагы байланышты чыңдоо болуп саналат.

Г. Гросс билим берүү жана инновациялык криминалисттик комплекси 2012-жылдан бери иштеп келет. Бул окуу базасы, анда төмөнкүлөр жайгашкан:

 • 40 кишилик дарс залы;
 • окуу залы камтылган криминалистикалык  китепкана;
 • криминалистикалык лабораториялар:
 • Ок атылбас курал жана ыргытуу куралдарын изилдөө;
 • Ок атуучу куралды, ок атуучу заттар жана аларды колдонуу издерин изилдөө;
 • Документтерди  изилдөө жана кол жазмаларды изилдөө;
 • Манжа изин изилдөө;
 • Трасологиялык изилдөө;
 • билим берүү объектилери:
 • «Тергөөчүнүн кеңсеси»;
 • «Oфис»;
 • «Турак жай» бөлмөсү;
 • «Чарба үй”;
 • “Астория” кафеси.

Криминалистикалык комплекс заманбап материалдык-техникалык жана окуу-методикалык базага ээ, студенттерге керектүү теориялык билимди жана практикалык көндүмдөрдү натыйжалуу өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Лабораториялар, окуу жайлары, дарс залы жана китепкана, лабораториялык кабинеттик жана класстык эмеректер, компьютердик шаймандар, техникалык окуу куралдары, соттук-медициналык куралдар жана керектелүүчү материалдар менен жабдылган.

Билим берүү объектилери белгилүү бир категориядагы кылмыштар үчүн мүнөздүү, ошондой эле кылмыш куралдарынын жана куралдардын кандай түрлөрүн колдонууну камтыган кырдаалды мүмкүн болушунча так жаратат. Бул студенттер тарабынан алынган теориялык билим деңгээлин, ошондой эле кылмыштын изин табуу, аныктоо жана алуу боюнча практикалык көндүмдөрдү, окуя болгон жерди текшерүү ыкмаларын тактикалык жактан туура тандоону жана башка тергөө иш-аракеттерин жүргүзүүнү жогорулатат.

«Офис», Кафе «Астория» жана «Турак жай» бөлмөсү дагы ар кандай тергөө иш-аракеттерин өндүрүштөгү кырдаалды, ошондой эле кылмыштардын айрым категорияларын иликтөөнүн өзгөчөлүктөрүн симуляциялаган ишкердик оюндарды өткөрүүгө ылайыкташтырылган.

Криминалистикалык комплексте окуу сабактары техникалык окуу куралдары, компьютердик техника, компьютердик технологиялар (АДИС “Сонда” ж.б.), ок атуучу куралдардын, газдын, ок атуучу, ок атылбас, ыргытуучу куралдардын, жарылуучу заттардын түзүлүштөрдүн жардамы менен өткөрүлөт ж.б., окуу каражаттары колдонулат