Monday, January 31st, 2022.

Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасынын персоналы

 • Сопубекова Назира Толоновна
 • Кафедра башчысы, юридика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 28 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 18 жыл
 • Email: sopubekova2017@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Ормонбаев Нурсадык
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 48 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email: ormonbaevnursadyk@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Омурбеков Ырысбек Омурбекович
 • доценттин милдетин аткаруучусу
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана сот экспертиза кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 18 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 18 жыл
 • Email: omurbekovyrysbek@gmail.com
 • Тел: + 996 707 605-78
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Митрофанов Константин Павлович
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 26 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 10 жыл
 • Email: mitrofanovkonstantin555@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Иманалиев Канат Сабырбекович
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 31 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 2 жыл
 • Email: imanaliev95@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джакупбеков Аскат Замирович
 • и.о. доцента кафедры
 • Бөлүмдүн аты: криминалистики и судебных экспертиз
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 18 лет
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 16 лет
 • Email: dzhakupbekov80@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Яковлева Елена Александровна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Соттук экспертизалар жана криминалистика
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 49 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 10 жыл
 • Email: artikul1953@yandex.ru
 • Тел: 0708216706
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Фараджиев Мамед Ахмед оглы
 • М.А.доценти
 • Бөлүмдүн аты: Соттук экспертиза жана криминалистика кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 38 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
 • Email: mamedfaradjiev@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Писарев Дмитрий Александрович
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 39 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 28 жыл
 • Email: pisarevdmitrij88@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Мусуралиев Рашид Алмасбекович
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана соттук экспертиза
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 9 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: Rashid.almasbekov@mail.ru
 • Тел: 0775 406633
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Ким Олег Дмитриевич
 • Профессор, ю.и.д.
 • Бөлүмдүн аты: Соттук экспертизалар жана криминалистика
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 42 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 32 жыл
 • Email: od-law@bk.ru
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Касымов Талгар Джолочуевич
 • доцент
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана сот экспертиза кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 25 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 25 жыл
 • Email: kasymovtdk@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Жаналиев Максат Эмильевич
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана соттук экспертиза
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 6 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 6 жыл
 • Email: m.omurkulov@mail.ru
 • Тел: 0557455462
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Дулатова Бермет Маратовна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Соттук экспертизалар жана криминалистика
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 10 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email: warwen@mail.ru
 • Тел: 0555993402
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Бухов Владимир Яковлевич
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 37 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 18 жыл
 • Email: buhovvladimir@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Темирбаев Тунук Бердигулович
 • ю.и.к., кафедранын ага окутуучусу
 • Бөлүмдүн аты: Криминалистика жана соттук экспертизалар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 10 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 10 жыл
 • Email: tunuktemirbaev7@gmail.com
 • Тел: 0553997702
 • Көбүрөөк билүү үчүн