Monday, January 31st, 2022.

Маалыматтык укук жана табигый илимдер дисциплиналары кафедрасы

Кафедрабашчысы: Сейтеева Мээрим Даткаевна

Телефон: +996556291278 

E-mail: m.seiteeva@ksla.kg 

Адрес: Бишкек ш., Горький 18 кɵчɵсү

Кафедра жөнүндө маалымат

Кафедра жалпы университеттик бөлүм болуп саналат, анда бардык институттардын студенттери үчүн жаратылыш таануу жана жалпы математикалык сабактар ​​боюнча окутуу жүргүзүлөт. Мындан тышкары, кафедра төмөнкү окуу сабактарын окутууну камсыз кылат: укуктук информатика, укуктук ишмердүүлүктөгү маалыматтык технологиялар, маалыматтык тутумдар жана технологиялар, колдонмо информатика (юриспруденцияда) жана автоматташтырылган тутумдардын маалыматтык коопсуздугу. Лабораториялык сабактар, угуучулар компьютердик класстарда инновация элементтери менен атайын иштелип чыккан методиканы колдонуп өткөрүлөт.

Негизделген датасы

2003 жыл

Мугалимдердин саны

37

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Кафедранын программасына ылайык, кафедранын окумуштуулары жана окутуучулары фундаменталдык билимдерди колдонмо деңгээлде киргизүү жана илимий-билим берүү процессине маалыматтык технологияларды колдонуу боюнча изилдөө иштерин жүргүзүшөт.

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

2020-жылдын сентябрь айынан бери 37 окутуучуну бириктирген кафедранын факультети түзүлүп, анын 9у күндүзгү жана 28и сырттан окушат.

Кафедранын илимий потенциалы: 6 – физика-математика илимдеринин кандидаттары, 1 – техникалык илимдердин кандидаты, 1 педагогика илимдеринин кандидаты, 17 – улуу окутуучулар жана 12 окутуучу.

Сыйлыктары

– «2015-2016-окуу жылынын мыкты кафедрасы» наамы ыйгарылган;
– Мыйзам долбоорлоруна илимий-эксперттик корутундуларды даярдагандыгы үчүн КМДБнын ректорунун Ардак медалы менен сыйланган;
– Кафедранын окутуучулары 2017-жылы «КМЖАнын мыкты окутуучулары» деп табылган.