Monday, January 31st, 2022.

Маалыматтык укук жана табигый илимдер дисциплиналары кафедрасынын персоналы

 • Сейтеева Мээрим Даткаевна
 • Бөлүмдүн башчысы Доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Маалыматтык технологиялар жана табигый илимдер дисциплиналары
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 23 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 18 жыл
 • Email: m.seiteeva@ksla.kg
 • Тел: +996556291278
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Тонуева Гулнара Иманбековна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Маалымат технологиялары жана табийгый илимдер дисциплиналары
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 15 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 15 жыл
 • Email: gtonueva@gmail.com
 • Тел: +998708618828
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Суранова Кайыргуль Жапашовна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: «Маалыматтык технологиялар жана табигый илимдер» кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 21 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
 • Email: itntsksla@gmail.com
 • Тел: 0705 755142
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Сатыбалдиева Мира Каниметовна
 • ф.-м.и.к., доц.м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Информациялык технологиялар жана табигый илимдер
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 26 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 24 жыл
 • Email: mirasatybaldieva24@gmail.com
 • Тел: 0700889892
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Сандыбаев Жекшен Слемович
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Маалыматтык технологиялар жана табигый илимдер дисциплиналары
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 7 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 7 жыл
 • Email: zhekshen1702@gmail.com
 • Тел: 0700161705
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Нарботоева Назгʏл Токтосуновна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Маалыматтык технологиялар жана табигый илимдер дисциплиналары
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 24 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 24 жыл
 • Email: naznarbotoeva@gmail.com
 • Тел: +996708265179
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Мамбеталиев Руслан Базаркулович
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Маалыматтык технологиялар жана табыгий илимдер дисциплиналары
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 17 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 17 жыл
 • Email: mambetalievruslan20@gmail.com
 • Тел: 0559160807
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Близнюк Светлана Петровна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Маалыматтык технологиялар жана табигый илимдер дисциплиналары
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 9 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: svetlanabiznjuk@gmail.com
 • Тел: 0555 35 77 87
 • Көбүрөөк билүү үчүн