Tuesday, February 1st, 2022.

Мамлекеттик тил борбору кафедрасынын персоналы

 • Сабыр уулу Амангелди
 • Мугалим
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттик тил борбору
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 7 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 4 жыл
 • Email: amansabyrtegin@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Расулова Мээрим Мелисовна
 • Мамлекеттик тил борборунун башчысы
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттик тил борбору
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 24 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
 • Email: rasulovamerim1978@gmail.com
 • Тел: +996705871761
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Карыпбаева Гүлмира Муканбетовна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттик тил борбору
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 16 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 16 жыл
 • Email: mailguimira@gmail.com
 • Тел: +996558357735
 • Көбүрөөк билүү үчүн