Monday, January 31st, 2022.

Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасынын персоналы

 • Казакбаев Медетбек Кубатбекович
 • Кафедра башчысы, ю.и.к., доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 23 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 23 жыл
 • Email: m.kazakbaev@ksla.kg
 • Тел: +996 778 945070
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Дмитриенко Ирина Анатольевна
 • Юридикалык илимдеринин доктору, профессордун м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 30 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Дононбаева Анна Александровна
 • Доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 16 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 15 жыл
 • Email: a.dononbaeva@ksla.kg
 • Тел: +996 (555) 965205
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Махмуд Мохамед Мохамед Бешир
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 33 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 33 жыл
 • Email: Basherm1965@gmail.com
 • Тел: 0702922342
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Такырбашева Динара Маратовна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 12,5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email: takyrbasheva.dinara@gmail.com
 • Тел: +996 700 082917
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Тынаева Назгуль Талантбековна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 11 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: n.tynaeva@ksla.kg
 • Тел: 0556245437
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Бегиев Омурбек Аданович
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 11 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email: o.begiev@ksla.kg
 • Тел: +996 (708) 737185
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Абдурахманов Бахтияр Нурматович
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 6 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 6 жыл
 • Email: b.abdurahmanov@ksla.kg
 • Тел: +996555626261
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Алимова Ширин Давлятовна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email: sh.alimova@ksla.kg
 • Тел: 0709 117 155
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Жакыпджанова Шахноза Закировна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 3 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 1 жыл
 • Email: Sh.jakypdjanova@ksla.kg
 • Тел: +996 557 998 799
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Каримбердиева Ширингуль Аскаралиевна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 10 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 10 жыл
 • Email: sh.karimberdieva@ksla.kg
 • Тел: +996 (701) 070838
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Советбек уулу Аскат
 • Директордун орун басары
 • Бөлүмдүн аты: Сот адилеттиги, прокуратура жана укук коргоо ишмердүүлүгү департаменти
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 7 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email: a.sovetbekuulu@ksla.kg
 • Тел: 0551211559
 • Көбүрөөк билүү үчүн